Mandag den 18. januar kl. 19.30       

Gjesing Kirkes mødesal

Fællesmøde for de grundtvigske

kredse i Esbjerg

Lektor, Dr.theol. Peter Lodberg, Aarhus:

“Tro og magt i det Hellige land”

Peter Lodberg kommer oprindeligt fra Esbjerg og er i dag lektor i mellemøst studier samt missionsteologi ved Aarhus Universitet.

Med udgangspunkt i sin doktordisputats fra 2010 vil han give et indblik i de komplicerede forhold mellem religion og politik i staten Israel og hele det palæstinensiske område.

Mandag den 7. marts kl. 14.00

Jerne Sognehus

Antropolog Esben Hansen:

”Bogotá, verdens (engang) farligste by”

Colombias hovedstad, Bogotá, har i årtier været hjemsted for bandekrige, kidnapninger, narkohandel og vold, hvilket har givet byen ryet som ”den farligste hovedstad i verden”. Men i 1995 blev den farverige, politisk uafhængige og tidligere rektor for universitetet, Antanas Mockus, valgt som borgmester. Mockus anarkistiske og utraditionelle metoder skabte en social revolution, som har gjort Bogotá til et forbillede for byer som New York og Mexico City. Bogotás sociale revolution er skildret i den danske tv-dokumentar ”Bogota Change”, som foredragsholder Esben Hansen har været med til at lave. I foredraget vil Esben Hansen med ord, billeder og klip fra filmen fortælle den fantastiske historie om Bogotás forvandling – en historie, der viser, hvordan politik faktisk kan være både sjovt og dybt inspirerende.

Tirsdag den 8. marts kl. 14.00 

 Jerne Sognehus

 Arkivleder Jørgen Dickmann Rasmussen:

 Jordan – et land i klemme

 Jordan er ét af Mellemøstens lande, som vi i dag mest hører om i forbindelse de mange flygtningen fra Syrien. Klemt inde er er landet da også, som det ligger mellem SyrienIrakSaudi-ArabienIsrael og Vestbredden. Den unge stat fra 1946 er imidlertid fyldt med historie. Her findes rester af decapolisbyerne fra karavanetiden, oltidsbyen Petra som var nabatæernes hovedstad og handelscenter for karavanerne og i 2007 valgt som et af Verdens syv moderne underværker. Dertil kommer det moderne byliv, som trods påvirkning fra Vesten stadig har bevaret den mellemøstlige mystik. Foredraget er ledsaget af billeder.

Onsdag den 9. marts kl. 14.00

 Jerne Sognehus

 Erik Paabøl Andersen:

 ”Stangerups forfatterskab”

 Foredragets hovedperson er forfatteren Henrik Stangerup; men også hans søster, forfatteren Helle Stangerup, bliver omtalt. De to søskende opnåede begge at blive hædret med prisen ”De gyldne Laurbær”; men ellers formede deres liv sig meget forskelligt. Hvor Helle blev cand. jur. og færdedes hjemmevant på de bonede gulve i selskab med adel og kongelige, levede Henrik en bohemetilværelse og lod sig gerne se sammen med mennesker, som man i bedre kredse rynkede på næsen ad. Han læste i de unge år teologi; men afsluttede ikke sit studium og blev aldrig præst. ”Men livet ud beskæftigede han sig med emner, som enhver præst med respekt for sig selv og Vorherre tumler med”, er der blevet sagt om ham.

Torsdag den 10. marts kl. 14.00

 Jerne Sognehus

 Flemming Rishøj:

 ”Matador”

Hvem kender ikke Mads Skjern, Røde, Maude, bankdirektør Varnæs, og hvem vil ikke gerne have en Laura i sit køkken? Vi får et kig bag kulisserne - både dem vi kender fra tv-skærmen, men også dem,der for mange år siden ikke var helt så vild med serien. Matador er en del af den danske kulturarv, og foredraget går bag om kulisserne med både sang, musik og billeder.En u-dødelig tv-produktion med maser af ironi og smil

Torsdag den 10. marts kl. 16.30

Jerne Sognehus

Generalforsamling i Grundtvigsk Forum i Jerne.

Generalforsamling

Grundtvigsk Forum i Jerne

torsdag den 10. marts 2016 kl. 16.30

i Jerne Sognehus

 

Der indkaldes til generalforsamling i Grundtvigsk Forum i Jerne med følgende punkter på dagsordenen.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Ingelise Wenzel og Mette Nørup. Begge er villige til genvalg
  7. Valg af suppleant: Dorte Jensen genopstiller

      8. Valg af to revisorer: Gudrun Nielsen og Erik Krog

      9. Valg af to revisorsuppleanter: Ruth Johansen og Sonja Leschley Jacobsen genopstiller

      10 Eventuelt.

 Er der forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens pkt. 5), bedes de indsendt til undertegnede senest lørdag den 5. marts.

 NB: Grundtvigsk Forum i Jerne har onlinekonto i Sydbank, så man kan betale kontingentet (50 kr.) via netbank. Foreningens kontonummer er: 7701-1251840. Husk at påføre dit navn ved indbetalingen. Det er selvfølgelig stadig muligt at betale kontingentet direkte til Tove Riber.

 Jerne, den 21. februar 2016

Poul Nørup, formand

 Fredensgade 18

 6705 Esbjerg Ø.

Mandag den 4. april kl. 14.00

Jerne Sognehus

 Ingelise Wenzel og Poul Nørup: ”Jeppe Aakjærs liv og forfatterskab”                  2016 er 150-året for Jeppe Aakjærs fødsel. Jeppe Aakjær i ord, billeder og sang er overskriften for denne eftermiddag, hvor vi føres gennem hans liv fra fødsel til grav, hvor vi hører om hans værker og samtid, og hvor vi synger os igennem nogle af de sange, som han er repræsenteret med i Højskolesang-bogen. Alt sammen garneret med et stort billedmateriale.

Tirsdag den 5. april kl. 14.00

 Jerne Sognehus

 Ingelise Wenzel:

 ”Ida Jessens forfatterskab”

 "Hvad gør man, når tilværelsen smuldrer i éns hænder? Det spørgsmål kredser Ida Jessens forfatterskab om, men det giver aldrig éntydige svar" (citat) Sin alder til trods har Ida Jessen (f. 1964) allerede et stort forfatterskab bag sig. Der er tale om 5 novellesamlinger, 9 romaner og en lang række børnebøger. Kom og hør om forfatterskabet med særlig vægtlægning på hendes nyeste roman "En ny tid", der udkom sidste efterår

Onsdag den 6. april kl. 14.00

Jerne Sognehus

Ingelise Wenzel:

”Johannes V. Jensens forfatterskab”

Johannes V. Jensen er én af de helt store danske forfattere, der i 1944 modtog Nobelprisen i litteratur Han blev født i 1873 i Farsø og døde i 1950 i København. Onsdagens foredrag handler om hans liv og forfatterskab. Der er tale om et meget omfattende forfatterskab, lige fra de store romaner, noveller og digte til avisartikler og oversættelser

Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Skads Forsamlingshus

 Grundtvigshusfondens årsmøde 

Sognepræst Mikkel Wold, Marmorkirken, København

Mandag den 5. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus 

Universitetslektor Michael Böss

”Det demente samfund: Mennesker og samfund uden fortid og fremtid”

 Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, vi har endog fået sværere ved at huske vores eget liv. Desuden er vi ved at miste de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden, ikke fordi den var bedre end nutiden, men for fremtidens skyld?

Tirsdag den 6. september kl. 14.00 i Jerne Sognehus

Ingelise Wenzel og Poul Nørup:  foredrag -i ord og billeder- om Henrik Pontoppidans liv og forfatterskab

Onsdag den 7. september 

Provst Viggo Jacobsen, Sydslesvig 

 ”Vi gør folkekirken lidt større”

Hvordan er det at leve som mindretal i Tyskland? Her er kirken én af flere ankerpunkter for bevidstheden om tilhørsforhold til dansk kultur. Men det har bestemt ikke altid været enkelt. Med afsæt i fælles sang fra den nye dansk-tyske salmebog  dykkes ned i historien, hvor udviklingen frem til i dag afdækkes under taknemmelighedens lys.

Torsdag den 8. september

Gudstjeneste i Jerne Kirke kl. 17.00 ved Ingelise Wenzel.

Efterfølgende festmiddag i Jerne Sognehus. 

Samtaledag i Jerne Sognehus : 28. september kl. 16.30, hvor temaet er: "Eksistens"

Om samtaledagen:

"Eksistens"

En landsomspændende samtaledag 2016

Hvad er meningen? Samtaler om eksistens


Grundtvigsk Forums samtaledag 2016 har temaet ”Eksistens". Samtaledagen finder sted den 28. september, og handler om nogle af de grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: Om alt fra døden som tabu, identitet, tro og videnskab til vendepunkter i livet.Ideen med Samtaledagen er at få så mange som muligt til at tale med om et aktuelt og relevant emne. Samtalerne kan foregå alle steder, men vi forestiller os, at mindre grupper vil være ideelt.

Samtalerne kan også foregå i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen , på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, ja hvor som helst.

På kortene optræder et udsagn med et tilhørende spørgsmål til at sætte samtalen i gang. Ud over et sted at være og samtalekortene, er den vigtigste ingrediens kaffe, te og evt. noget at bide i. 

Samtalekortene kan bestilles her:

God fornøjelse med Samtaledagen!

"Vi mødes og snakker om absolut ingenting gennem en hel aften, og det er simpelthen skræmmende. Hvis man prøver at bringe et emne på banen, som måske er aktuelt og kontroversielt også, så er der altid en, der siger: 'Nej, ved du hvad. Nu vil vi hygge os …' Og jeg siger: 'Hvorfor! Har vi dog ikke hygget os nok nu?'" Niels Hausgaard i interview med Berlingske

Den 28.-29. oktober

Årsmøde i Grundtvigsk Forum på Vartov

Del siden